Shots av SinnSyn 1

12:38 | 31 visninger

I disse videoene forsøker jeg å oppsummere en del av de viktigste poengene fra SinnSyn. Jeg har forsøkt å lage filmsnutter som illustrerer tematikken med lyd og bilde. For deg som er medlem på SinnSyns mentale treningsstudio, håper jeg at disse epiosdene med "Shots fra SinnSyn" kan fungere som en kort repetisjon eller oppsummering av det SinnSyn forsøker å formidle av "psykisk gymnastikk". Takk for din støtte som Patreon Supporter.