Mennesket i flokken del 1 av 2

|

I gode grupper kan vi vokse og utvikle oss, men i grupper med destruktive dynamikker kan man føle seg utenfor og mindreverdig. Gruppeterapi en den formen for behandling jeg har drevet med siden starten av min karriere i 2005. Jeg har en iboende tro på at mennesker kan lære å kjenne seg selv i møte med andre, at tilhørighet i grupper er avgjørende for god livskvalitet og at evnen til å håndtere det mellommenneskelige samspillet i grupper dermed er uhyre viktig for vår art. Grupper kan bebo en del lumske dynamikker hvor man lett føler seg utenfor, mindreverdig eller annerledes, og i den typen gruppen kan forholdsvis velfungerende mennesker bli syke. I grupper med en god kultur for åpenhet og autensitet kan man imidlertid sørge for å avkode de destruktive dynamikkene, slik at vi kan lære av det istedenfor å ta skade, og i den typen grupper tror jeg virkelig man kan vokse som menneske. Velkommen til en ny episode av SinnSyn hvor jeg skal reflektere over gruppedynamikk.