Psykologen


Psykolog Sondre Risholm Liverød

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som klinisk psykolog og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinet WebPsykologen.no som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål.

I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. Podcasten har nå et stort publikum og når ut til over 30.000 unike lyttere med over 100.000 nedlastinger hver måned. 

Siden 2005 har Sondre jobbet med menneskers muligheter for vekst og utvikling, og erfaringen har blitt til et mentalt treningsstudio basert på et vidt spekter av veldokumenterte psykologiske teorier og øvelser som fungerer.Mental trening

Det er velkjent at man kan trene kroppen for å bli sterkere, mer utholdende og forebygge sykdom. Fullt så kjent er det ikke at vi også kan trene hjernen og vår «psykiske muskulatur».

Mellom én av seks og én av fire vil oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. Alvorlige psykiske lidelser er forbundet med uførhet, fysiske sykdommer og redusert forventet levealder.

Psykiske lidelser utgjorde i 2019 og 2020 vel 17% av sykefraværstilfellene i Norge.

Man kan forebygge sykefravær ved å styrke den enkeltes psykiske helse. I tillegg vil en bedre psykisk helse gi seg utslag på en positiv måte i arbeidsmiljøet. Det kan øke den enkeltes energi og entusiasme og styrke relasjonene mellom de ansatte.

Spørsmålet er da hvordan man trener mentale muskler, og det er svaret på det spørsmålet som er utgangspunktet for det produktet vi ønsker å tilby.

Å se sitt eget sinn - SinnSyn

Hjernen er plastisk og det betyr at den kan forandre seg avhengig av hvordan den brukes. For å finne ut av hvordan vi bruker vårt eget hodet, hvordan hjernen forfatter nye opplevelser i lyset av gamle erfaringer, og hvordan stress eller kraftige følelser påvirker våre tanker, valg og handlinger, må vi observere vårt eget indre liv. Vi må se vårt eget sinn, og psykologspesialist Sondre Risholm Liverød kaller det SinnSyn i podcasten ved samme navn.

SinnSyn er altså en podcast hvor psykologen tar for seg et vidt spekter av psykologiske teorier for å kaste lys over menneskers mentale landskap. Det er Sondre som er programleder, men med seg i produksjonen har han psykologspesialist Janne Risholm Liverød. Nærmere 10.000 unike lyttere hører på SinnSyn hver uke, og lytterne melder tilbake at fokus på mentale mekanismer er til god hjelp i håndteringen av stress, konflikter, problemer i parforhold, angst, depresjoner, overdreven selvkritikk, lav selvfølelse og andre utfordringer som rammer de fleste av oss gjennom livet både på jobb og hjemmebane.

Med bakgrunn i podcasten har vi nå laget et konsept vi kaller et mentalt treningsstudio. Psykologi kan gi oss innsikt og aha-opplevelser, men hvordan omsetter vi denne kunnskapen i levd liv? Her på det mentale treningsstudioet har psykologen fokus på øvelser som skal forankre de beste ideene fra psykologi og filosofi i livet vi lever. Gjennom et planlagt treningsprogram, eksklusive episoder av podcasten, leksjoner & kurs, samtaler av eksistensiell karakter, innføring i mindfulness meditasjon, meditasjonsveiledning og naturmeditasjon kan du som abonnent på SinnSyns mentale helsestudio trene «mentale muskler» når som helst via din smarttelefon. For at noe slikt skal fungere og motivere deg, må det være morsomt, fengende, lekent, interessant, nyttig, gjenkjennelig og litt utfordrende, og det er nettopp dette vi mener å tilby på SinnSyns mentale treningsstudio.Hva er mental trening?

At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen, er velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen i pressede situasjoner og om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønstre. Det handler om evnen til å sette ting i perspektiv, se dypere inn i tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Det handler om å forstå seg selv i relasjon til andre, løse konflikter, se den andres perspektiv og kanskje ta den vanskelige samtalen istedenfor å utsette ubehaget til det er for sent. Denne formen for psykologisk kapasitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv med flere nyanser.

Spørsmålet er hvordan man trener mentalt. I forkant av sine to første bokprosjekter har Sondre hatt som mål å lese de 150 mest solgte selvhjelpsbøkene som er skrevet gjennom tidene. Hva sier de om å leve best mulig? Hva sier de om å være et godt og lykkelig menneske? Budskapet i disse bøkene har psykologen omsatt i praksis gjennom øvelser i møte med klienter gjennom 17 år, og langsomt har det tegnet seg et mønster som sier noe om hvilke strategier som fungerer best. I over 350 episoder på Podcasten SinnSyn har Sondre utforsket disse psykologiske teoriene og hvordan de kan implementeres på jobb og i hverdagslivet. Formidlingen er preget av humor, da Sondre er opptatt av å beholde en leken nysgjerrighet, også i møte med alvorlig og vanskelig tematikk. Her på SinnSyns memtale helsestudio får du tilgang til øvelsene som har vist seg å fungere best. Under seksjonen for "mental trening" kommer det nye øvelser hver måned, og dersom du forplikter deg til èn eller flere av disse, og samtidig lar deg inspirere og utfordre av det øvrige materiale her i appen, er det sansynlig at du vil begynne å bevege deg i nye retninger. Podcasten SinnSyn

SinnSyn er en podcast med over 25.000 nedlastinger hver uke. Podcasten får gode skussmål og blir høyt rangert på listen over Norges mest hørte podcaster.

Psykologene bak SinnSyn har som mål å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på. SinnSyn handler om å observere menneskers indre liv. Det handler om å innse at alt du trodde du visste om deg selv ikke nødvendigvis er akkurat slik, og kanskje er det du tror forvrengt av mentale feilskjær og tankefeller. Sondre vil formidle innsikt man kan bruke for å lodde dybden i seg selv og sine relasjoner til andre. Det er denne typen innsikt man kan bruke for å manøvrere seg gjennom vanskelige faser i livet, gjennom konflikter, ut av stress eller opp av depresjoner.

Hvis ikke du har lært noe nytt om menneskets sjelsliv i løpet av en episode, og kjent tilløp til latter, er episoden mislykka.

Denne podcasten tilstreber å servere innsikt med en porsjon humor til fagfolk og «folk flest». Podcasten er forankret i veldokumenterte psykologiske teorier, men teoriene er satt inn i en hverdagslig sammenheng for at de skal bli mer praktiske og anvendelige.

Målet er kort og godt å gi den som hører økt forståelse for menneskets psyke. Hypotesen er at mer innsikt i egne psykologiske mønstre er første skritt på veien mot et rikere liv. SinnSyn har publisert over 400 episoder siden oppstart i 2016. Siden 2017 har den ligget på topplistene over norske podcaster. Den har nærmere 10 millioner nedlastinger siden oppstart.Medlemsfordeler

Sinnsyn er til stede på de fleste plattformer, både med lyd og bilde. Med utgangspunkt i populariteten rundt podcasten, ønsker vi her å tilby et konsept hvor lyttere kan gå enda dypere ved hjelp av øvelser som kan sette den psykologiske teorien ut i hverdagslivet. Med et medlemskap vil du få enkel tilgang til alt materiale her på appen:

Et nøye utprøvd treningsprogram basert på mine selvhjelpsbøker. Dette innebærer en innføring i de viktigste ideene om menneskers indre liv, etterfulgt av konkrete øvelser. Hvis man følger hele programmet, vil man kunne bryne seg på over 50 øvelser.

Lydbok om selvfølelsem selvbildet og identitet

To eksklusive episoder av SinnSyn hver måned som ikke publiseres på den åpne podcasten.

Èn ny øvelse hver måned som sørger for at man kan vokse mentalt i takt med oppdateringene i helsestudio. I tillegg til treningsprogrammet vil jeg utarbeide en ekstra øvelse hver måned slik at de psykologiske ideene får fotfeste i lytternes liv. Stadig nye øvelser vil også besørge progresjon.

Mindfulness har enormt mange helsegevinster. Det demper stress, øker vitalitet og forebygger psykiske plager. Her får lytterne en innføring i mindfulness og månedlige meditasjons- veiledninger. Her kan man finne meditasjon for å takle stress, håndtere krisesituasjoner, bli mer mentalt fleksibel, mer tålmodig, mindre selvkritisk etc. 

Naturlyder: I samarbeid med en fotograf og en lydtekniker har jeg laget videoer av naturskjønne omgivelser. Du kan velge å se videoene, eller bare høre lyden fra et bål som brenner, en bekk som renner eller regnet som tapper på taket. Dette er lyder som kan redusere stress og dempe galopperende tanker. Det er egnet for innsovning, avslapning eller bakgrunnslyd for meditasjon.

I denne appen er også mine samtaler om tro og tvil samlet. I podcasten som heter «Pastoren & Psykologen» kan du høre en del av samtalene som ligger til grunn for bokens «psykologens journal». Hva skje når vi dør? Hva er meningen med livet? Har mennesker fri vilje? Spørsmål av denne typen kan være blant de tyngste mentale vektene man kan løfte her på SinnSyns mentale helsestudio, og du kan følge meg i min jakt på en større forståelse i debatt med folks om tenker annerledes enn meg selv. Eksklusivt i denne appen finner du også video-opptak av religionsdebattene. Dypest sette handler ikke disse debattene bare om tro og tvil, men altså om muligheten for å dykke ned i de store eksistensielle spørsmålene ved hjelp av meningsforskjeller. Vi drøfter blant annet meningen med livet og hvorfor vi i det hele tatt befinner oss på denne planeten midt i et ubebodd nabolag i et tilsyneltaende uendelig stort kosmos. 

Ved å tegne et abonnement vil du umiddelbart åpne for ALT materiale i hele appen, noe som innebærer hundrevis av timer med psykologi, filosofi, selvutvikling og mental trening. Og det kommer mye nytt materiale hver uke!

Velkommen som medlem på SinnSyns memtale helsestudio!Bakgrunn

Endelig har SinnSyns mentale helsestudio altså fått et fornuftig oppsett. Etableringen av dette mentale helsestudio ble gjort allerede 22. februar 2020 på en plattform som heter Patreon. På Patreon klarte vi ikke å strukturer de ulike seksjonene på en oversiktlig måte, og det var da ideen om en app kom til overflaten for første gang. App-ideen bli liggende i en skuff i noen år, men i mai 2022 satte Sondre inn alle krefter i App-prosjektet, og noen måneder senere var konseptet: «Mentalt helsestudio i lomma» en realitet.Appen inneholder alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Over 500 timer med psykologens leksjoner, beste tips og mentale øvelser. En app full av ting du ikke har tenkt på før, og nye perspektiver på ting du har tenkt på ofte. Her kan du gjøre et dypdykk i ditt indre liv og oppdage nye sider ved deg selv og andre mennesker. Lær deg mindfulness, følge meditasjonsprogrammet, kom i form med fitness & yoga, finn ro med meditative lydbilder, lær deg nye måter å tenke gjennom filosofiske diskusjoner og start en psykologisk reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Få et mentalt helsestudio rett i lomma. Velkommen skal du være!Hvorfor vil dette fungere?

Vi vet at fysisk trening er bra for helsa, og det kan besørge en viss motivasjon, men trening må også være lystbetont. Målet med et mentalt treningssenter er å skape interesse og nysgjerrighet på vårt indre liv ved hjelp av humor og en leken holdning til ganske tunge eksistensielle spørsmål. Terapeuten vil skape interesse for det som foregår på dypere nivåer i vårt psykiske landskap, og nettopp et slikt observerende fokus styrker den delen av hjernen vi trenger for å ikke overveldes av stress, følelser, kriser, konflikter og så videre. Det er denne måten psykologen jobber på i klinisk praksis, og erfaring tilsier at det er på denne måten man forebygger, bearbeider og kommer seg ut av psykiske vanskeligheter.

Men fungerer det å ha et mentalt treningsstudio i lomma?

Her kan man først og fremst vise til 1100 lyttere som har gitt podcasten toppkarakter, og i overkant av 100 lyttere har forklart hvorfor podcasten fungerer for dem. Her er noen av tilbakemeldingen. Se SinnSyn på Apple Podcast for alle vurderingene av konseptet.Takk

Å drive en podcast er resurskrevende på mange måter. Som medlem på SinnSyns mentale treningsstudio er du med på å støtte dette prosjektet slik at jeg kan prioritere å lage nytt innhold hver eneste uke. Jeg elsker å dykke ned i psykologifaget og finne nye veier mot innsikt og forståelse, og derfor er jeg svært takknemlig for din støtte. Du er med på å muliggjøre dette! TUSEN TAKK.Fitness & Yoga

I seksjonen for fitness og yoga har jeg fått med meg Kenneth Mortensen. Han har laget et program som kombinerer styrketrening og yoga fordelt over 9 moduler. Programmet heter «Stillness in motion». Det legges opp til at du fullfører en modul per praksis. Forslaget på tidsplan er mellom 2 og 3 moduler per uke, og du er da ferdig etter 20 dager. Programmet har som slagord: «Kom i form på 20 dager», og dersom du følger Kenneths instruksjoner, er det innenfor rekkevidde for de fleste.- En optimal kombinasjon av yoga og kroppsvekt øvelser!

- Styrk dine muskler, øk din mobilitet og forbedre din kondisjon.

- Søker du en helhetlig praksis, så er dette midt i blinken.

- Tilgjengelig for alle nivåer!

- Modifikasjoner og variasjoner til alle øvelser.Om Kenneth Mortensen

Kenneth har solid erfaring med å snu en livsstil som ikke fungerer over til livsgnist og ren inspirasjon. Kenneth var plaget av kroniske ryggsmerter i over 14 år, noe som ledet til inngående studier i hvordan kropp og sinn faktisk henger sammen og hvor viktig det er å se på helhet i mennesket. Med en sterk praksis og en indre drivkraft er Kenneth i dag i sitt livs form. Alt du finner i Fitness og Yoga programmet er inspirert av Kenneths egne erfaringer og bevegelsen mot økt bevissthet og fokus på helse.

Utdannelse

 • 200 timers Yoga Teacher Training ved Yandara Yoga Institute i Mexico


 • 400 timers påbygg ved Yandara Yoga Institute


 • Reiki level I and level II ved Yandara Yoga Institute

 • 
Trauma healing for Yoga teachers (Trauma Therapy Manchester)


 • Energy Mastery Flow program Dr. Allen Bittaker (L.A.)


 • Life Coaching program (Steve G. Jones)


 • Pain Cure Clinic programArbeid

 • Yogalærer KM Yoga i Kristiansand, Søgne, Vennesla og Mandal


 • Crossfit / Fitness instruktør KM Yoga og Trimeriet Vennesla


 • Yogalærer Trimeriet Vennesla


 • Well-being coach KM Yoga


 • PT / Coach Trimeriet Vennesla


 • Bedrifter: Politihuset Kristiansand, Cameron, Elvebredden Tannlegesenter, Arkivet Kristiansand, Pusterommet Mandal


 • Yogalærer fengselet i Mandal