Introduksjon

12. september 2018 kom Psykologens Journal fra trykkeriet. Det var min tredje bok, og det var den viktigste jeg har skrevet. Plutselig var prosjektet som har vart i 10 år ved veis ende. For meg var det merkelig og litt trist. «Psykologens journal» har på mange måter vært den boken jeg alltid har ønsket å skrive. Den er full av temaer som berører meg på et veldig personlig nivå, samtidig som tematikken stimulerer meg intellektuelt. «Psykologens journal», eller min egen journal, er det mest spennende jeg har gjort i mitt faglige liv, og jeg håper at dere som abonnenter her på SinnSyns mentale helsestudio også kan ha glede av boken. I så fall vil den ta form her inne som lydbok, og jeg legger ut kapittel for kapittel. I løpet av en lengre periode vil boken til slutt ende opp som komplett lydbok her inne.

 

Boken handler i korte trekk om mitt utgangspunkt som en hardnakket ateist. Dette var en side jeg mislikte hos meg selv, og jeg bestemte meg for å melde meg inn i en menighet. Med dette prosjektet hadde jeg to målsetninger: Jeg ville bli litt mer ydmyk, og jeg ville utforske livets store spørsmål fra et troende og et ikke-troende perspektiv.

 

I over fem år hadde jeg altså deltatt i menighetslivet for å se om jeg kunne finne perspektiver og argumenter som kunne endre eller modifisere mine holdninger. Før prosjektet startet gjorde jeg en raskt evaluering, eller utredning, av meg selv, og den ble som følger:

Hva er meningen med livet?

Det er ingen mening, men vi kan late som om ting er meningsfulle for å leve litt bedre. Hva skjer når vi dør? Vi blir borte.

 

Har mennesker fri vilje?

Nei, det er en illusjon.

 

Hvorfor er vi her?

Vet ikke.

 

Finnes Gud?

Nei, det er en barnslig forestilling som demper angst.

 

Har vi en sjel?

Seriøst!

 

Kan vi leve evig?

Sannsynligvis ikke. Men det er større sjanse for at ny teknologi kan forlenge livet vårt enn at Gud gjør det.

 

Behandlingsplan

Pasienten, som altså er meg, har deprimerende svar på livets store spørsmål, og han mangler perspektiver. Han trenger langvarig eksponering for mennesker som tenker annerledes enn ham selv.

 

Prognose

Usikker

 

Boken kom altså ut 12. september 2018 på Cappelen Damm, og det er en bok som følger meg når jeg forlater kontoret for å undersøke livets mysterier. Finnes Gud? Hvorfor er vi her? Hva er meningen? Hvor er vi om 100 år? Hva skjer når vi dør? Det finnes mange store spørsmål, og svarene påvirker livet. Mine ateistiske perspektiver utfordres i møte med troende. Drevet av nysgjerrighet og uro er boka en reise i motstridende ideer, og et forsøk på å skrive seg ut av egne konflikter. I kraft av mitt yrke som psykolog og psykoterapeut forholder jeg meg daglig til menneskers sjelelige uro. Som psykolog anbefaler jeg folk å møte sine problemer ansikt til ansikt, og i denne boken gjør jeg det samme selv. For meg har dette blitt en reise i utfordrende ideer, et møte med egen arroganse, eksponering for frykt og usikkerhet og en øvelse i impulskontroll. Samtaler om tro og tvil kan lett eskalere til høy emosjonell temperatur, og jeg har hatt mange ulike konfrontasjoner gjennom dette prosjektet. Boken som skulle bli et saklig, psykologisk blikk på ulike livssyn, ble til en viss grad det, men det ble også til psykologens egen journal. Når sant skal sies, forsøker jeg å skrive meg ut av min egen uro i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv.

 

Boken har 15 kapitler og spenner vidt i mange ulike retninger. Jeg kommer til å lese kapittel for kapittel og publisere dem etterhvert som de ferdigstilles. På samme måte som jeg har gjort med mine to andre bøker, Selvfølelsens Psykologi og Jeg, meg selv og selvbilde. Begge disse bøkene kan du finne som lydbøker under seksjonen for mentale trening her på SinnSyns mentale treningsstudio.