15 minutter
15 minutter
Dette er en variant på et mantra som synges av Tibetanske buddhistmunker. Det er en variasjon på mantraet som kalles Padmasambhava og assosieres med balanse og fred. I følge buddhistisk tradisjon vil du oppnå et fredfullt liv fullt av velsignelser dersom du gjentar dette verset 108 ganger om dagen. Trolig er tallet tilfeldig, og poenget er nok at den buddhistiske gjentakelsen av rim og regler, med mørke toner, er en del av meditasjonspraksisen. Det handler om å hvile sin opperksomhet i en litt suggererende stemme som messer de samme ordene igjen og igjen. Det er en auditiv form for meditasjon, og det kan fungere godt for å dempe grubling og anstrengt tankevirksomhet.
Play