15 minutter

Manipura er sanskritnavnet for chakraet som ligger i området av solar plexus, over navlen. Navnet manipura kommer fra sanskrit «mani» som betyr "perle", og «pura» eller «puri» som betyr "by". Så det blir ofte oversatt bokstavelig talt som "juvelenes by", noe som hjelper oss til metaforisk å tenke på dette chakraet som vårt eget personlige skattkammer for kraft og velvære. Yogisk lære sier at dette chakraet gir oss en klar følelse av hvem vi er og hva formålet vårt er. Det engelske navnet for manipura er solar plexus eller navlechakra.

Magen er også et veldig «psykologisk» sted, og ulike former for stress og uro har en tendens til å skape ubalanse i mageregionen. Irritabel tarm er eksempelvis en tilstand som ofte forsterkes og opprettholdes i takt med et uavklart psykisk ubehag. Meditasjon er også blant de strategiene som viser seg å ha en klar helbredende effekt på plager som irritabel tarm og andre diffuse magesmerter. Meditasjon er på sett og vis Østens psykoterapeutiske praksis, men den er mindre analytisk og mer kroppslig orientert enn Vestens psykologi. Derfor er meditasjon et veldig godt supplement til annen selvutvikling, nesten uansett hva man ønsker å oppnå.

Her får du et lydbilde som baserer seg på tusenvis av år med tradisjon, og det er spesielt magen som er i fokus. Prøv å hvile din oppmerksomhet i lydbildet, eller bruk lydbildet som bakteppe for å kjenne etter på pusten som går ut og inn.

Manipura er vanligvis representert med fargen gul. Dette hjulet, eller virvelen, av pranisk energi sies å danne grunnlaget for vår følelse av selvtillit og personlig kraft. Det styrer transformasjon og gir en følelse av fryktløshet og mot når du gjør endringer. Det er heller ikke uvanlig å assosiere angst og uro til magen, og de fleste har opplevd å måtte overdrevent mye på do i situasjoner som er anspente eller avstedkommer sterk nervøsitet. Meditasjon kan roe ned et galopperende sinnelag, slik at katastrofetenkning og annen grubling ikke forsterker spenningene i kropp og sinn.

Symbolet for manipura er en rød trekant inne i en gul sirkel. Det er også assosiert med symbolet Ram, som tilsvarer brannelementet. Dette forbinder chakraet med synet som sentrum for fordøyelsesbrann.

Mantraet assosiert med manipura er "Ram", og å synge dette er en av måtene man tenker på for å bringe chakraet i balanse. En annen måte å tenke på for å bringe manipura-chakraet i balanse er å bruke gule edelstener eller ha gule klær. Å være i solskinnet antas også å ha en positiv effekt på dette chakraet.

Hvorvidt man tror på de gamle forestillingene om lydens forbindelse til universet, ulike deler av kroppen eller chakraene. spiller ikke så stor rolle. Det som spiller en rolle er at et tilpasset meditativt lydbilde har en beroligende effekt på mennesker.

Poenget er et lyden virker suggererende på oss. Ved å fokusere på lyden, og la andre tanker komme og gå som de vil (uten å dømme dem), kan du oppnå mental restitusjon. Dette kan fungere som en slags oppmerksomhetstrening hvor du ikke deltar i aktiv tenkning og grubling, men kobler av hjernens tankevirksomhet ved å la deg oppsluke av mantraet og de mørke, vibrerende tonene. Når tanker og følelser kommer, skal du bare la de være, og deretter vende tilbake til lydbilde. Samme prinsippet som i annen meditasjon hvor man eksempelvis fokuserer på pust og pusteankeret.

I de meditative tradisjonene anbefaler man at du bruker dette i minst 30 minutter om dagen, og mediterer sammen med det. Du kan synge med, eller ganske enkelt la det spille i bakgrunnen mens du mediterer og fokuserer på å puste inn og ut. Enkelt, men en veldig effektiv teknikk.