15 minutter

Tibetanske buddhistmunker tror at dette mantra inngår i de mest kraftfulle meditasjonspraksisene som finnes. Den mørke stemmen, den suggererende rytmene og de dype tonene kan ta deg langt inn i den mentale stillheten som gir fred og et harmonisk liv. Det er ikke tilfeldig at moderne mennesker på ny ser til de store visdomstradisjonene for «mentalt vedlikehold». Til daglig bombarderes vi med stimuli fra en hektisk hverdag, digitale medier og urbane miljøer. Når vi omgås i høyteknologiske urbane miljøer med mange mennesker, og samtidig tilbringer mindre og mindre tid i naturen, gjør dette noe med hjernen vår. Mange opplever at de er rastløse, har problemer med konsentrasjonen, stresser eller synes det er vanskelig å finne hvile eller falle i søvn på kvelden. Veldig mange av dagens mest presserende helseplager er forårsaket av et overarbeidet sinn. Det er ikke nødvendigvis fordi vi gjør så mye, men fordi vi bor i byer og bruker smarttelefonen vår uforholdsmessig mye på materiale som best karakteriseres som «mental junk-food». Som en motreaksjon eller medisin mot en hyperaktiv hjerne, finner vi naturen og meditasjon. I disse meditasjonsøktene kan du velge hvor lenge du vil holde på, og du blir servert et anerkjent meditativt lydbilde fra Tibet. Lydene og rytmen er satt sammen på en måte som lett oppsluker vår oppmerksomhet, og hvis du klarer å beholde fokus på melodien og munkens mantra, vil du etterhvert oppleve at annet «mentalt støy» kommer i bakgrunnen. Det er også hensikten med mantra-meditasjon. Dersom oppmerksomheten vår kan renses for grubling, stress og anstrengte tankerekker, i alle fall et sted mellom 15 og 60 minutter hver dag, vil vi finne tiltrengt mentale restitusjon og fungere langt bedre når vi skal tilbake til livets gjøremål. Hvis du finner ut at mantra-meditasjon er en god praksis for deg, er det altså anbefalt å gjøre dette hver dag.

Hvis du er en uerfaren mediterer, kan det være lurt med en god opptrappingsplan. Det vil si at du velger ut et mantra som passer for deg, tilstreber å sitte i en behagelig og verdig stilling, og lar oppmerksomheten oppslukes i munkens stemme og den jevne rytmen. Kanskje kan du begynne med 15 minutter av gangen den første måneden, deretter øke til 30 minutter neste måned og eventuelt gå videre til 45 minutter og opp mot en time. Det er imidlertid ikke for alle å sitte 1 time i meditasjon, men kanskje du finner ut at 30 minutter om dagen er et egnet mål.