15 minutter

OM er mantraet, eller vibrasjonene som synges i begynnelsen og slutten av meditasjon eller yogapraksis i mange av de asiatiske visdomstradisjonene. Selve lyden «OM» eller «HUM» skal ha en helt spesiell effekt.

OM er altså den mest kjente og universelle av bija-mantraene, og tradisjonene påstår det er lyden av skapelsen. Å meditere på denne lyden sørger for å få energi til å samle seg og strømme oppover og utover i følge disse tradisjonene. Alt i universet pulserer og vibrerer – ingenting står egentlig stille. Det er kanskje åpenbart for fysiskere, men sannsynligvis ikke noe «folk flest» tenker på til daglig. Lyden av «OM» eller «HUM» i dette sporet vibrerer med frekvensen 432 Hz, som visstnok er den samme vibrasjonsfrekvensen som finnes i naturen. Gjennom å synge eller messe dette mantraet stiller vi symbolsk og fysisk inn på den lyden, selve «urlyden» ved vår eksistens, og anerkjenner vår forbindelse til alle andre levende vesener, naturen og universet.

Hvorvidt man tror på de gamle forestillingene om lydens forbindelse til universet spiller ikke så stor rolle. Det som spiller en rolle er at «HUM» lyden han er meditativ og nærmest suggererende effekt på mennesker.

Poenget er et lyden virker svært beroligende og suggererende på oss. Ved å fokusere på lyden, og la andre tanker komme og gå som de vil (uten å dømme dem), kan du oppnå mental restitusjon. Dette kan fungere som en slags oppmerksomhetstrening hvor du ikke deltar i aktiv tenkning og grubling, men kobler av hjernens tankevirksomhet ved å la deg oppsluke av «OooooMmmmm». Når tanker og følelser kommer, skal du bare la de være, og deretter vende tilbake til lydbilde. Samme prinsippet som i annen meditasjon hvor man eksempelvis fokuserer på pust og pusteankeret.

I de meditative tradisjonene anbefaler man at du bruker dette i minst 30 minutter om dagen, og mediterer sammen med det. Du kan synge OM sammen med sporet eller ganske enkelt la det spille i bakgrunnen mens du mediterer og fokuserer på å puste inn og ut. Enkel, men en veldig effektiv teknikk.