15 minutter
15 minutter
OM er mantraet, eller vibrasjonene som synges i begynnelsen og slutten av meditasjon eller yogapraksis i mange av de asiatiske visdomstradisjonene. Selve lyden «OM» eller «HUM» skal ha en helt spesiell effekt.
Play